Home / Phục hồi dữ liệu máy chủ

Phục hồi dữ liệu máy chủ

Phục hồi dữ liệu máy chủ trên thiêt bị tối tân nhất. Khách hàng chỉ cần mang ổ cứng tới (không cần phải mang server), thiết bị tại công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt nam đủ khả năng kết nối với các loại ổ cứng dùng trên máy chủ. Thời gian khôi phục dữ liệu từ 2 đến 8 giờ