– Ngày 07/06/2021 Công ty tiếp nhận máy chủ của anh Nam – 09435xx336. Máy chủ của anh Nam sử dụng 2 ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000NM00158 và ST1000DM010, cấu hình Raid0. Sau khi kỹ thuật kiểm tra xác định được 1 ổ cứng bị Bad sector. Toàn bộ dữ liệu của anh Nam được chúng tôi lấy lại và bàn giao cho anh Nam sau 1 ngày.

5/5 - (6 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button