– Ngày 28/05/2021 khôi phục dữ liệu Case Server cho chị Hà – 09890xx037. Toàn bộ dữ liệu của chị Hà mở ra bị lỗi và thêm đuôi lạ. Sau khi kiểm tra toàn bộ dữ liệu của Chị hà Được giải mã thành công 100% và đã được bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button