– Ngày 29/4/2021 cứu dữ liệu máy chủ cho anh Dũng – 09820xx108. Anh Dũng cho biết máy chủ sử dụng 2 ổ cứng Western 2TB được cấu hình Raid1. Do nhỡ tay format nhầm nên toàn bộ dữ liệu bị mất. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được cứu lại thành công và bạn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày

5/5 - (3 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button