– Ngày 17/4/2021 lấy lại dữ liệu máy chủ cho anh Tú – 09796xx174. Máy chủ IBM được cấu hình Raid1 sử dụng 2 ổ cứng SAS 146GB. Do xóa nhầm cấu hình Raid nên khách hàng không thể truy cập được dữ liệu. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu của anh Tú được phục hồi đầy đủ và bàn giao lại cho khách hàng.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button