Ngày 01/11/2021 Cuudulieu HDD tiếp nhận và lấy lại dữ liệu cho anh Lâm – 09623xx879. Máy chủ của anh cấu hình Raid 10 sử dụng 4 ổ cứng Western 2TB bị mất cấu hình Raid. Sau 2 ngày làm việc, kĩ thuật đã lấy lại dữ liệu và bàn giao đầy đủ lại cho anh Lâm.
12884-WD-2TB

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button