Ngày 15/4/2024 khôi phục dữ liêu cho anh Hoàng – 0378 120 7xx – Ổ cứng seagate model ST1000DM010 chết cơ.
20240415---ST1000DM010
Ngày 15/4/2024 cứu dữ liệu cho chị Yến – 0904 723 7xx – Ổ cứng western model WUH721816ALE6L4 đầu từ lỗi.
20240415---WUH721816A
Ngày 15/4/2024 phục hồi dữ liệu cho anh Nguyện – 0349 044 0xx – Ổ cứng SSD NVMe 512G chip lỗi.
15581---SSD-NVMe-512G
Ngày 15/4/2024 khôi phục dữ liêu cho anh Bắc – 0983 186 1xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACA050 chết cơ.
20240415---DT01ACA050
Ngày 16/4/2024 cứu dữ liệu cho anh Giao – 0947 336 4xx – Ổ cứng Samsung model HD321HJ chết cơ.
15556---HD321HJ
Ngày 16/4/2024 phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0912 310 9xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACA050 đầu từ lỗi.
20240416---DT01ACA050
Ngày 16/4/2024 lấy dữ liệu cho em Thanh – 0877 026 0xx – Thẻ Sandisk 64G thẻ lỗi, đòi format.
15591----Sandisk-64G
Ngày 17/4/2024 cứu dữ liệu cho chị Huyền – 0986 613 7xx – Ổ cứng western model WD05PURX đầu từ lỗi.
15579---WD05PURX
Ngày 17/4/2024 khôi phục dữ liêu cho anh Hiệp – 0982 380 5xx – Ổ cứng western model WD20NMVW đầu từ lỗi.
15585---WD20NMVW
Ngày 17/4/2024 lấy dữ liệu cho em Linh – 0862 438 8xx – Thẻ nhớ 32G xóa nhầm mất dữ liệu.
15593---The-32G
Ngày 18/4/2024 phục hồi dữ liệu cho anh Đức – 0962 086 3xx – Ổ cứng western model WD5000BMVW đầu từ lỗi.
15589---WD5000BMVW
Ngày 18/4/2024 lấy dữ liệu cho em Quỳnh – 0326 139 5xx – USB Apacer 16G lỗi.
15592---USB-Apacer-16G
Ngày 18/4/2024 khôi phục dữ liêu cho chị Hoài Anh – 0356 107 8xx – Thẻ Sandisk mất ảnh.
1559----Sandisk
Ngày 19/4/2024 cứu dữ liệu cho anh Phùng Sơn – 0349 636 4xx – Ổ cứng seagate model ST3320418AS đầu từ lỗi.
20240419---ST3320418AS
Ngày 19/4/2024 lấy dữ liệu cho anh Quy – 0949 471 9xx – Ổ cứng western model WD2500AAKX lỗi đầu từ.
15583---WD2500AAKX
Ngày 19/4/2024 phục hồi dữ liệu cho anh Thọ – 0982 737 8xx – Ổ cứng seagate model ST500DM002 đầu từ lỗi.
15588---ST500DM002
Ngày 19/4/2024 khôi phục dữ liêu cho anh Thao – 0907 377 6xx – Ổ cứng PL1600 lỗi đầu từ.
15594---PL1600
Ngày 20/4/2024 cứu dữ liệu cho anh Mến – 0986 849 6xx – Ổ cứng SSD Kingmax 512G chip lỗi.
15584---SSD-Kingmax-512G
Ngày 20/4/2024 lấy dữ liệu cho anh Chiến – 0904 824 8xx – Ổ cứng seagate model ST1000LM035 đầu từ lỗi.
15590---ST1000LM035
Ngày 20/4/2024 phục hồi dữ liệu cho anh Đại – 0982 251 7xx – Ổ cứng SSD Kingston 240G chip lỗi.
15596---SSD-Kingston-240

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button