– Ngày 19/05/2021 giải mã dữ liệu Case Server cho anh Hùng – 09787xx084. Case Server của khách bị virus mã hóa đổi đuôi file hàng loạt, mở ra nhận được thông báo lỗi. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được giải mã thành công và bàn giao lại cho khách hàng sau 2 ngày.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button