Ngày 19/10/2021 lấy lại dữ liệu cho anh Long – 09820xx958. Anh mang đến 3 ổ SAS 600GB và cho biết server chạy Raid5, bị lỗi 2 ổ cứng. Chỉ sau 1 ngày làm việc, dữ liệu đã được lấy lại toàn bộ và bàn giao đầy đủ lại cho anh Long.
12826-SAS-600GB

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button