– Ngày 07/05/2021 chúng tôi tiếp nhận Server của anh Nam – 09053xx386 trong tình trạng toàn bộ dữ liệu bị đổi đuôi file hàng loạt. Sau khi kiểm tra kỹ thuật xác nhận Server bị virus tống tiền do bảo mật kém. Toàn bộ dữ liệu của anh Nam được giải mã thành công và bàn giao cho anh Nam sau 2 ngày

4.3/5 - (6 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button