Posts by Minh Nguyen

14582---WD20EZRX

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tuần 4 tháng 2/2023

Ngày 22/2/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Việt – 0769 160 xxx – Ổ cứng Hitachi model HTS545050A7E380 đĩa kém. Ngày 22/2/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Bính – 0989 410 xxx – Ổ cứng chạy Nas western WD10EZEX đầu từ lỗi. Ngày 22/2/2023 phục hồi dữ iệu cho anh Nhật Anh –…
14570---WD40PURX

Khách hàng lấy lại dữ liệu tuần 3 tháng 02/2023

Ngày 14/2/2023 khôi phục lại dữ liệu co anh Hoàng – 0392 284 5xx – Ổ cứng western model WD10EZEX đầu từ lỗi. Ngày 14/2/2023 cứu lại dữ liệu cho chị Lan – 0964 255 5xx – Ổ WD model WD2500AAKX lỗi đầu từ. Ngày 14/2/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Trường – 0909…
14540---WD10EZEX

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng tuần 2 tháng 02/2023

Ngày 07/02/2023 khôi phục lại dữ liệu cho anh Trung – 0978 221 8xx – Ổ cứng seagate model ST3500414CS đầu từ lỗi. Ngày 07/02/2023 lấy lại dữ liệu cho Bác Ất – 0904 111 4xx – Ổ cứng seagate ST380215A bị lỗi. Ngày 07/02/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0385…
14511---MBD2300RC-ST9300605SS

Khách hàng khôi phục dữ liệu ổ cứng tuần 1 tháng 02/2023

Ngày 01/02/2023 lấy dữ liệu cho em Tuấn – 0987 248 2xx – ST9250320AS – Ổ cứng seagate đầu từ lỗi. Ngày 01/02/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Hoàng – 0975 051 7xx – Ổ cứng Toshiba model MK5061GSYN bad nặng, đầu đọc kém. Ngày 02/02/2023 cứu lại dữ liệu cho chị Ly –…
14491---WD10EARX

Khách hàng lấy lại dữ liệu tuần 4 tháng 01/2023

Ngày 27/01/2023 lấy lại dữ liệu cho chị Trang – 0965 368 6xx – Ổ cứng western model WD20EZRX đầu từ lỗi. Ngày 27/01/2023 khôi phục lại dữ liệu cho anh Sinh – 0904 030 1xx – Ổ cứng SSD Eekoo 128G chip lỗi. Ngày 27/01/2023 phục hồi lại data cho chị Quý – 0979…
14452---Laptop-Dell

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tuần 3 tháng 01/2023

Ngày 16/01/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Hùng Quang – 0973 870 2xx – Ổ cứng western model WD2500AAJS format nhầm mất dữ liệu. Ngày 16/01/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Trang 0903 247 5xx – Case Dell 3710 bị virus mã hóa. Ngày 16/01/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Tuấn –…
14420-Box-WD-1T

Khách hàng khôi phục dữ liệu ổ cứng tuần 4 tháng 12/2022

Ngày 26/12/2022 Khôi phục lại dữ liệu cho anh Thanh – 0942 520 5xx – Ổ cứng seagate ST250DM000 đầu từ lỗi. Ngày 26/12/2022 Phục hồi lại data cho anh Kiên – 0962 570 6xx – Ổ cứng seagate model ST500DM002 lỗi đầu từ. Ngày 26/12/2022 Cứu lại dữ liệu cho anh Sinh – 0912…
14319-Server lắp ráp

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng tuần 3 tháng 12/2022

Ngày 19/12/2022 cứu lại được dữ liệu cho anh Minh – 0906 272 5xx – Server lắp ráp bị virus mã hóa. Ngày 19/12/2022 khôi phục lại dữ liệu cho anh Toản – 0917 221 9xx – Ổ cứng seagate model ST3500414CS đầu từ lỗi. Ngày 19/12/2022 lấy lại được dữ liệu cho chị Nhung…
Call Now Button