– Ngày 27/4/2016 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ SD cho Anh Sơn – 01668408965. Thẻ nhớ máy ảnh SD 8GB. Nguyên nhân thẻ nhớ đòi format khi kết nối với máy tính dẫn đến không truy xuất được dữ liệu. Chúng tôi đã tiến hành phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bị lỗi format cho khách hàng và bàn giao ngay sau đó.

lấy lại dữ liệu 8GB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button