Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu USB 4GB đòi format

Lấy lại dữ liệu USB 4GB đòi format

– Ngày 5/2/2016 lấy lại dữ liệu Usb 4Gb cho anh Thủy – 0973321277. Hiện tượng USB đòi format. Dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

lay lai du lieu

Lấy lại dữ liệu USB 4GB đòi format
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *