– Ngày 5/2/2016 lấy lại dữ liệu Usb cho anh Thủy – O973321277. USB Trancend có dung lượng 4GB, hiện tượng USB đòi (Yêu cầu) format. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày

 

 

.

lay lai du lieu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button