Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu USB 4GB đòi format

Lấy lại dữ liệu USB 4GB đòi format

Lấy lại dữ liệu USB 4GB đòi format
Xin mời bình chọn!

– Ngày 5/2/2016 lấy lại dữ liệu Usb 4Gb cho anh Thủy – 0973321277. Hiện tượng USB đòi format. Dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

lay lai du lieu

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *