– Ngày 30/5/2016 khôi phục dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh cho chị Huyền – 0946462728. Thẻ nhớ Lexar 8G của chị Huyền đã Format, chụp đè và chạy PM cứu dữ liệu nhưng không thành công. Chúng tôi tiến hành phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bị format Dữ liệu được chúng tôi phục hồi  và bàn giao lại ngay sau đó.

khôi phục dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh 8GB

4/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button