– Ngày 18/4/2016 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh đòi format cho anh Duy – 0907975357 . Thẻ nhớ máy ảnh SD 8GB. Tình trạng thẻ nhớ đòi format, khách hàng đã format và chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Chúng tôi tiến hành phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng ngay sau đó.

cuu cu lieu the 8GB

5/5 - (2 votes)

1 Comment. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button