Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ

Khôi phục dữ liệu trên USB

Khôi phục dữ liệu trên USB, thẻ nhớ máy ảnh và điện thoại

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thẻ nhớ không nhận trong mọi thiết bị (kể cả máy tính) mà chúng tôi có thể khôi phục dữ liệu trên USB được. Có thể chia làm hai nguyên nhân chính: 1. Lỗi vật lý Hư hỏng linh kiện, board mạch in dẫn đến thẻ nhớ, USB không nhận 2.…
khôi phục dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh 8GB

Khôi phục dữ liệu thẻ Lexar 8GB format nhầm

– Ngày 30/5/2016 khôi phục dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh cho chị Huyền – 0946462728. Thẻ nhớ Lexar 8G của chị Huyền đã Format, chụp đè và chạy PM cứu dữ liệu nhưng không thành công. Chúng tôi tiến hành phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bị format Dữ liệu được chúng tôi phục…
lấy lại dữ liệu thẻ 16GB

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh SanDisk 16GB

– Ngày 23/5/2016 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh cho anh Cường – 01669191606. Thẻ nhớ CF SanDisk 16GB. Hiện tượng thẻ nhớ đòi format, anh Cường đã format thẻ nhớ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao lại cho anh Cường ngay sau đó.  
phục hồi dữ liệu thẻ SD 8GB

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh SD 8GB virus

– Ngày 6/5/2016 phục hồi dữ liệu thẻ nhớ SD 8GB cho anh Sơn – 01668408965. Thẻ nhớ máy ảnh SD 8GB. Thẻ nhớ của khách hàng bị mất dữ liệu do cắm vào máy tính bị nhiễm virus. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách…
lấy lại dữ liệu 8GB

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ SD 8GB đòi format

– Ngày 27/4/2016 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ SD cho Anh Sơn – 01668408965. Thẻ nhớ máy ảnh SD 8GB. Nguyên nhân thẻ nhớ đòi format khi kết nối với máy tính dẫn đến không truy xuất được dữ liệu. Chúng tôi đã tiến hành phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bị lỗi format…
cứu dữ liệu thẻ nhớ 4GB

Cứu dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh Trancend 4GB

– Ngày 21/4/2016 cứu dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh cho anh Sơn – 0942682233. Thẻ nhớ máy ảnh Transcend 4GB. Thẻ nhớ của khách hàng mất dữ liệu do virus, khách hàng đã chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu ảnh cho…
cuu cu lieu the 8GB

Cứu dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh 8GB đòi format

– Ngày 18/4/2016 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh đòi format cho anh Duy – 0907975357 . Thẻ nhớ máy ảnh SD 8GB. Tình trạng thẻ nhớ đòi format, khách hàng đã format và chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Chúng tôi tiến hành phục hồi và bàn giao…
Call Now Button