Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ

phục hồi dữ liệu thẻ SD 8GB

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh SD 8GB virus

– Ngày 6/5/2016 phục hồi dữ liệu thẻ nhớ SD 8GB cho anh Sơn – 01668408965. Thẻ nhớ máy ảnh SD 8GB. Thẻ nhớ của khách hàng bị mất dữ liệu do cắm vào máy tính bị nhiễm virus. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách…
lấy lại dữ liệu 8GB

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ SD 8GB đòi format

– Ngày 27/4/2016 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ SD cho Anh Sơn – 01668408965. Thẻ nhớ máy ảnh SD 8GB. Nguyên nhân thẻ nhớ đòi format khi kết nối với máy tính dẫn đến không truy xuất được dữ liệu. Chúng tôi đã tiến hành phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bị lỗi format…
cứu dữ liệu thẻ nhớ 4GB

Cứu dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh Trancend 4GB

– Ngày 21/4/2016 cứu dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh cho anh Sơn – 0942682233. Thẻ nhớ máy ảnh Transcend 4GB. Thẻ nhớ của khách hàng mất dữ liệu do virus, khách hàng đã chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu ảnh cho…
cuu cu lieu the 8GB

Cứu dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh 8GB đòi format

– Ngày 18/4/2016 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh đòi format cho anh Duy – 0907975357 . Thẻ nhớ máy ảnh SD 8GB. Tình trạng thẻ nhớ đòi format, khách hàng đã format và chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Chúng tôi tiến hành phục hồi và bàn giao…
cứu dữ liệu thẻ nhớ toshiba 16GB

Cứu dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh 16GB mất dữ liệu

– Ngày 4/3/2016 cứu dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh Toshiba 16GB cho chị Tâm – 0988880285. Thẻ nhớ của khách hàng mang đến trong tình trạng mất toàn bộ dữ liệu ảnh bên trong thẻ. Tất cả dữ liệu ảnh của khách hàng được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại trong ngày.
khôi phục dữ liệu thẻ 32GB

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh 8Gb

– Ngày 18/2/2016 phục hồi dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh 8Gb cho anh Nin – 0944197567. Tình trạng thẻ nhớ mất dữ liệu do bị nhiễm virus. Chúng tôi tiến hành phục hồi dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.
Call Now Button