– Ngày 6/5/2016 phục hồi dữ liệu thẻ nhớ SD 8GB cho anh Sơn – 01668408965. Thẻ nhớ máy ảnh SD 8GB. Thẻ nhớ của khách hàng bị mất dữ liệu do cắm vào máy tính bị nhiễm virus. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng ngay sau đó.

phục hồi dữ liệu thẻ SD 8GB

5/5 - (1 vote)

1 Comment. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button