– Ngày 21/4/2016 cứu dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh cho anh Sơn – 0942682233. Thẻ nhớ máy ảnh Transcend 4GB. Thẻ nhớ của khách hàng mất dữ liệu do virus, khách hàng đã chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu ảnh cho khách hàng và bàn giao lại ngay sau đó.

cứu dữ liệu thẻ nhớ 4GB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button