Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ

lấy lại dữ liệu thẻ 4GB

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 4Gb xóa nhầm

– Ngày 18/1/2016 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ cho anh Giáp – 0985534534. Thẻ 4Gb, khách hàng đã xóa nhầm dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi lấy lại và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.
Menu
Call Now Button