Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ

lấy lại dữ liệu thẻ 4GB

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 4Gb xóa nhầm

– Ngày 18/1/2016 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ cho anh Giáp – 0985534534. Thẻ 4Gb, khách hàng đã xóa nhầm dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi lấy lại và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.
Call Now Button