– Ngày 29/4/2016 phục hồi dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh cho chị Dung – 0972754817. Thẻ nhớ máy ảnh Trancend 4GB. Tình trạng thẻ nhớ đòi format. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

phục hồi dữ liệu thẻ 4GB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button