Home / Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ / Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ Trancend 4GB đòi format

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ Trancend 4GB đòi format

– Ngày 29/4/2016 phục hồi dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh cho chị Dung – 0972754817. Thẻ nhớ máy ảnh Trancend 4GB. Tình trạng thẻ nhớ đòi format. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

phục hồi dữ liệu thẻ 4GB

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ Trancend 4GB đòi format
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu thẻ nhớ bị lỗi

Cứu dữ liệu thẻ nhớ bị lỗi – Cứu dữ liệu HDD

Cứu dữ liệu thẻ nhớ bị lỗi là một trong những nhu cầu rất cần thiết …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *