Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop 320GB chết cơ

– Ngày 3/3/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho chú Sáng ở Yên Bái – 0912282658. Ổ cứng Seagate 320GB được khách hàng nhờ người mang đến trong tình trạng không nhận, phát ra tiếng kêu nhỏ. Sau khi kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng chết cơ. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được chúng tôi khôi phục.

Khôi phục dữ liệu Seagate 320GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop 320GB chết cơ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *