Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 320GB chết cơ

– Ngày 29/2/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Thuận – 0984970450. Ổ cứng laptop Hitachi 320GB model: HTS545032B9A300. Ổ cứng khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận phát ra tiếng kêu nhỏ. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu được chúng tôi khôi phúc và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu HTS545032B9A300

 

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *