Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 320GB chết cơ

– Ngày 29/2/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Thuận – 0984970450. Ổ cứng laptop Hitachi 320GB model: HTS545032B9A300. Ổ cứng khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận phát ra tiếng kêu nhỏ. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu được chúng tôi khôi phúc và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu HTS545032B9A300

 

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *