Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu hdd laptop Western 320GB chết cơ

Cứu dữ liệu hdd laptop Western 320GB chết cơ

– Ngày 1/3/2016 cứu dữ liệu hdd laptop cho anh Cường – 0973825659. Ổ cứng laptop Western 320GB model: WD3200BEVT. Ổ cứng trong tình trạng không nhận. Sau khi chúng tôi kiểm tra xác định được nguyên nhân ổ cứng chết cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu WD3200BEVT

Cứu dữ liệu hdd laptop Western 320GB chết cơ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *