– Ngày 24/12/2016 phục hồi dữ liệu Raid5 cho anh Thịnh – 0944634404. Máy chủ sử dụng 3 ổ cứng 1Tb model: WD1003FBYX. Máy chủ báo lỗi hệ thống raid, một trong ba ổ cứng chết. Khách hàng đã đưa ổ cứng mới vào để hệ thống tự build lại raid nhưng quá trình build bị lỗi. Sau 1 ngày công ty đã cứu dữ liệu ổ cứng máy chủ thành công và bàn giao đầy đủ cho khách hàngRaid5 3 o cung 1Tb

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button