– Ngày 24/11/2015 Phục hồi dữ liệu raid5 cho anh Hà – 0915493329. Server cấu hình raid5 sử dụng 4 ổ cứng SSD dung lượng mỗi ổ cứng là 480GB. Hiện tượng hệ thống báo lỗi 2 ổ cứng. Sau 1 ngày chúng tôi đã khôi phục thành công và bàn giao lại cho khách hàng.4154_Ha_SSD480

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button