Ngày 5/4/2018 CuudulieuHDD có tiếp nhận khôi phục dữ liệu NAS Buffalo của anh Thông – O904791511 (Được gửi từ Lào về). NAS Buffalo sử dụng 4 ổ cứng Western 8TB model: WD80EFZX, được cấu hình Raid 5. Được biết, khách hàng đã rút 1 ổ cứng trong thời gian dài để sử dụng lưu dữ liệu khác và gần đây thêm 1 ổ cứng bị đẩy ra khỏi raid, anh đã format ổ cứng này. CudulieuHDD đã phục hồi lại toàn bộ hơn 15Tb dữ liệu cho khách hàng và hỗ trợ build lại hệ thống Raid trên NAS Synology mới.

7621 Raid5 nas 8TB

7621 Raid5 Western 8TB mất cấu hình Raid

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button