Raid5-4-o-cung-seagate1Tb– Ngày 19/4/2016 cứu dữ liệu server Raid5 – 4 ổ cứng ST1000DM003 cho anh A Thắng – 09045xx486. Server chạy raid5 dùng 4 ổ cứng ST1000DM003 bị lỗi do có 2 ổ cứng bị bad nặng. Do ổ cứng bị lỗi lên card raid không nhận ổ cứng. Công ty đã khôi phục dữ liệu raid 5 cho khách hàng đầy đủ 100% và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button