– Ngày 21/4/2018 cuudulieuHDD có tiếp nhận 5 ổ cứng Western 4TB của anh Thành – O1684828985. Được anh Thành  cung cấp thông tin máy chủ bị out Raid khi đang backup dữ liệu. Sau khi CuudulieuHDD tiến hành kiểm tra xác định máy chủ được cấu hình 2 mảng Raid. Mảng thứ nhất là Raid0 sử dụng 2 ổ cứng để backup dữ liệu, 2 ổ cứng này đều trong tình trạng bị Bad sector. Mảng thứ 2 còn lại là Raid5 sử dụng 3 ổ cứng để lưu dữ liệu chính, trong đó có 1 ổ cứng bị lỗi. Sau 1 ngày toàn bộ 2.5T dữ liệu của anh Thành được phục hồi thành công.

7885 Western 4TB Raid5

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button