– Ngày 7/12/2015 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt nam tiếp nhận 4 ổ cứng máy chủ 2T của khách hàng 0936577839 (gửi từ Hải Phòng) trong tình trạng máy chủ báo lỗi mất raid. Sau 1 ngày dữ liệu đã khôi phục đầy đủ và bàn giao lại cho khách hàng4206_Duc_HP_WD2Tb

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button