Raid0-mat-cau-hinh-raid

Ngày 18-6-2016 lấy lại dữ liệu server raid 0 bị mất raid cho anh Thịnh. Server chạy 2 ổ cứng dung lượng 1Tb. Sau khi máy chủ bị mất cấu hình raid, không khởi động và đọc dữ liệu ra được. Chúng tôi đã cứu dữ liệu máy chủ và bàn giao toàn bộ cho khách hàng ngay trong ngày

4.9/5 - (7 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button