Server-Dell-Raid0– Ngày 18/5/2016 cuudulieuhdd.com tiếp nhận 8 ổ cứng Dell dung lượng 1 Tb từ Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ viễn thông – 216 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Qua kiểm tra thấy máy chủ Dell chạy Raid0 sử dụng 8 ổ cứng 1Tb, hiện tại có một ổ cứng bị hỏng. Sau 1 ngày làm việc, chúng tôi đã phục hồi dữ liệu máy chủ thành công và bàn giao cho khách hàng

4.5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button