– Ngày 27/11/2017 cứu dữ liệu Raid 0 cho anh Nam – O912287274. Server chạy 2 ổ cứng 600GB model: AL14SEB060N chuẩn SAS. Theo thông tin của khách hàng cung cấp có 1 đèn trên Server báo vàng, mất raid.  Sau khi chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định 1 ổ bad sector. Chúng tôi đã phuc hoi du lieu raid 0 cho anh Nam ngay trong ngày.

7110 SAS 600GB Raid 0 bad sector

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button