– Ngày 4/12/2017 cuudulieuhdd có tiếp nhận cứu dữ liệu máy chủ Raid0 cho anh Hùng – O978488164. Máy chủ sử dụng 2 ổ cứng 1TB Toshiba: DT01ACA100 và Seagate: ST1000DM003. Theo mô tả của anh Hùng máy chủ bị mất cấu hình Raid. Sau khi chúng tôi tiếp nhận kiểm tra xác định ổ cứng Seagate bị Bad Sector và đã Build lại Raid làm mất hết thông số Raid cũ – thao tác này làm cho việc cứu dữ liệu trở lên phục tạp hơn. Sau 2 này làm việc chúng tôi đã khôi phục dữ liệu raid0 thành công cho khách hàng.

7139 Raid 0 mất cấu hình raid0

5/5 - (4 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button