Ngày 9/5/2018 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam có tiếp nhận 3 ổ cứng SCSI 146GB của anh Biên – O949527106. Anh Biên cho biết máy chủ HP bị mất cấu hình Raid. Sau khi chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định được 1 ổ cứng dùng để chạy windows Server, 2 ổ còn lại chạy Raid0. Tất cả dữ liệu của anh Biên được chúng tôi phục hồi lại thành công sau 3 giờ làm việc.

7748 SCSI Raid0 146GB mất Raid

 

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button