– Ngày 20/3/2018 lấy lại dữ liệu máy chủ Dell cho anh Thường – O904555202. Máy chủ Dell chạy 3 ổ cứng SAS 600GB cấu hình Raid5. Theo thông tin anh Thường cung cấp anh không truy cập được vào máy chủ. Sau khi công ty khôi phục dữ liệu Việt Nam tiến hành kiểm tra xác định 1 ổ cứng bị chết cơ, 2 ổ còn lại bị Bad Sector. Chúng tôi đã khôi phục dữ liệu Raid 5 và bàn giao cho anh Thường sau 1 ngày làm việc

7544 SAS 600GB Raid 5 chết cơ

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button