– Ngày 19/8/2019 phục hồi dữ liệu máy chủ cho anh Quân – 09129xx356. Máy chủ Dell được cấu hình Raid5 sử dụng 3 ổ cứng SCSI 146GB. Anh Quân cho biết máy chủ bị mất cấu hình Raid không truy cập được. Nắm được thông tin chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định được 1 ổ cứng bị lỗi, 1 ổ cứng Bad Sector. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu của anh Quân được chúng tôi phục hồi thành công và bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu Raid5 SCSI 146GB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button