– Ngày 21/8/2018 cuudulieuHDD có tiếp nhận 6 ổ cứng SAS của anh Dùng – O982822050. Được anh Dùng cho biết hệ thống Server IBM, cấu hình Raid5 báo lỗi 3 ổ cứng. Sau khi chúng tôi tiến hành kiểm tra biết được 3 ổ cứng bị hỏng. Tất cả dữ liệu của anh Dùng được phục hồi và bàn giao lại sau 2 ngày.
8257 SAS 600GB raid5

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button