Ngày 11/4/2018 lấy lại dữ liệu máy chủ Dell cho anh Huy – O936204456. Máy chủ Dell Raid1 chạy 2 ổ cứng Sata 250GB. Máy chủ Dell bị hỏng main mất raid, ổ cứng bị bad nên anh Huy không thể truy xuất được dữ liệu. Tất cả data của anh Huy được Công ty khôi phục Việt Nam phục hồi sau 4 tiếng làm việc

4-11-Raid 1 mất raid

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button