– Ngày 8/7/2019 Cứu dữ liệu máy chủ Dell cho anh Lâm – 09344xx591. Máy chủ Dell được cấu hình Raid1, sử dụng 2 ổ cứng SAS 1TB. Máy chủ của anh Lâm bị mất dữ liệu do anh đã xóa Raid. Việc cứu dữ liệu trở lên gặp khó khăn hơn rất nhiều do khách hàng đã cấu hình lại Raid. Nắm rõ được tình hình Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bắt tay vào phục hồi lại dữ liệu cho khách hàng. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu của anh Lâm được cứu lại thành công

Cứu dữ liệu máy chủ SAS 1TB mất cấu hình

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button