– Ngày 17/8/2019 cứu dữ liệu máy chủ Lenovo cho Kiên ở Thanh Hóa – 09134xx061. Máy chủ Lenovo sử dụng 2 ổ cứng SAS 1TB, cấu hình Raid1. Anh Kiên cho biết máy chủ không thể truy cập được sau khi update windows (mất cấu hình Raid). Sau khi kiểm tra xác định được rõ nguyên nhân, theo yêu cầu của khách hàng công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã  ưu tiên cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Kiên sau 2 giờ làm việc.

Cứu dữ liệu máy chủ Sas 1TB Raid1

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button