– Ngày 12/3/2018 khôi phục dữ liệu NAS Dell cho anh Huy – O945262292. NAS sử dụng 8 ổ cứng SSD Intel540 480GB cấu hình Raid50 với tình trạng lỗi 2 ổ, khách hàng đã Rebuild lại làm cho thông số Raid cũ bị thay đổi, việc cứu dữ liệu trở lên khó khăn. Dữ liệu của anh Huy được cuudulieuhdd phục hồi lại toàn bộ. Chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng thay thế ổ cứng mới và khôi phục lại cả hệ điều hành.

7518 ssd intel 480GB Raid 50 lỗi 2 ổ cứng

7518 ssd intel 480GB Raid 50 lỗi 2 ổ cứng

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button