– Ngày 29/12/2015 Cứu dữ liệu thành công cho anh Toàn – 0936251238. Server sử dụng 3 ổ cứng 250Gb model: WD2500HLFS, máy chủ báo lỗi 2 ổ cứng. Qua kiểm tra thấy 2 ổ cứng trong hệ thống bị bad rất nặng. Chúng tôi đã thực hiện cứu dữ liệu máy chủ và ghép vào hệ thống raid. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được khôi phục đầy đủ4287_Toan

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button