lay lai du lieu thang 10 nam 2013

 

 

 

– 30/10/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho chị Ngọc Bảo – 0915325681. Ổ cứng di động Seagate 500Gb đánh rơi hỏng ổ cứng

– 30/10/2013 Cứu dữ liệu cho chị Lan Anh – 0979070222. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265) hỏng đầu đọc

– 30/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Đông – 0904080308. Ổ cứng Seagate 80Gb lỗi cơ

– 29/10/2013 Cứu dữ liệu cho Quân – 0985914915. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) hỏng đầu đọc

– 29/10/2013 Lấy lại toàn bộ dữ liệu cho anh Học – 0905291899. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng đầu đọc

– 28/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Thịnh -0906570808. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) lỗi một đầu đọc

– 28/10/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Trường – 0983828599. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800AAJS) chết cơ

– 28/10/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Thường – 0904891109. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng đầu đọc

– 27/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0913027703. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) chết cơ kêu lạch cạch. Trả dữ liệu sau 1 ngày

– 27/10/2013 Khôi dữ liệu cho anh Bình – 0915464986. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb hỏng đầu đọc

– 26/10/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Biển -0984864868. Ổ cứng Laptop Hitachi 250Gb (Model: HTS5450250) chết cơ

– 26/10/2013 Lấy lại dữ liệu cho anh Huy – 0903233548. Ổ cứng Laptop Seagate 160Gb cài windows mất dữ liệu

– 25/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Thái – 0988742077. Ổ cứng di động Western My passport 500Gb (Model: WD5000KMVW)

– 24/10/2013 Cứu dữ liệu cho chị Dung -0936438686. Ổ cứng laptop Furitsu 320Gb (Modlel: MJA2320) hỏng đầu đọc

– 23/10/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho Bác Khiết – 0987663946. Ổ cứng Samsung 1Tb (Model: HD103SJ) Hỏng đầu đọc. Dữ liệu được trả sau 02 ngày

– 23/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Phương – 0912060211. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD) lỗi cơ kêu lạch cạch

– 23/10/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Kiên – 0913638083. Ổ cứng Western 320Gb lỗi 01 đầu đọc

– 22/10/2013 Phục hồi toàn bộ dữ liệu cho chị Nhung – 01649555169. Ổ cứng Laptop Samsung 500Gb (Model:ST500LM012) lỗi đầu đọc

– 22/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Huân – 0988457576. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) lỗi cơ

– 21/10/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Thanh – 0978994990. Ổ cứng Laptop Western 160Gb (Modle:WD1600BEVS) lỗi cơ kêu lạch cạch.

– 20/10/2013 Lấy lại dữ liệu cho anh Thành – 0934471626. Ổ cứng Maxtor 40G hỏng cơ. Thời gian phục hồi dữ liệu sau 1 ngày

– 19/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0913121981. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb lỗi đầu đọc. Thời gian khôi phục dữ liệu sau 1 ngày

– 18/10/2013 chú Kính – 0987218654 đã lấy lại được toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng Samsung (Model: HD161GJ) chết cơ.

– 18/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho chị Thi – 0904795066. Ổ cứng Hitachi 320 (Model: HTS5450320) hỏng cơ do ngập nước.

– 18/10/2013 Khôi phục toàn bộ dữ liệu cho anh Liêm – 0934353737. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) hỏng đầu đọc.

– 17/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho chị Hà – 0913582772. Ổ cứng Laptop Samsung (Model: HM321HI) mất dữ liệu do format ổ cứng cài lại window

– 17/10/2013 Cứu lại toàn ổ dữ liệu cho anh Ngọc – 0973570023 từ ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEKT) trong máy laptop HP bị lỗi cơ.

– 16/10/2013 Cứu dữ liệu chao anh Cường 0985522223. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model:HD322GJ) lỗi cơ kêu lạch cạch

– 16/10/2013 Cứu toàn bộ dữ liệu cho anh Thắng – 01259191982. Ổ cứng di động samsung 500Gb hỏng cơ kêu lạch cạch.

– 15/10/2013 Phục hồi toàn bộ dữ liệu cho anh Dũng – 0974373284 từ ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD500BPVT) bị hỏng đầu đọc

– 14/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Vũ – 0978335930. Ổ cứng Seagate 1Tb lỗi cơ kêu lạch cạch

– 14/10/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Thượng – 0906230808. Ổ cứng Toshiba 320Gb (Model: MK3265) lỗi đầu đọc

– 12/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Long – 0972516728. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) đánh rơi, lỗi cơ

– 12/10/2013 Cứu dữ liệu cho chú Kỳ – THPT Tân Yên 2, Bắc Giang. Ổ cứng MDT80 Chết cơ kêu lạch cạch.

– 12/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Hải Anh – 0936112888. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) lỗi cơ kêu lạch cạch

– 12/10/2013 Khôi phục dữ liêu cho anh Dương – 0936775496. Ổ cứng Laptop Hitachi 640Gb khôi phục cài đặt gốc, chia ổ lại ổ mất dữ liệu.

– 11/10/2013 Cứu dữ liêu thành công cho chị Hạnh – 0917818966. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb (Modlel: HTS725050) Ổ cứng bị lỗi cơ do va đập mạnh. Một mặt đĩa bị xước nhẹ

– 11/10/2013 Lấy lại dữ liệu cho anh Vũ – 0947101699. Ổ cứng seagate 250Gb (Model:ES.2_ST3250310NS) đầu đọc bị lỗi

– 11/10/2013 Phục hồi dữ liệu thành công cho anh Quyết – 0945029902. Ổ cứng Furitsu 320GB (Model: MHZ2320BH) lỗi cơ do bị đánh rơi máy.

– 10/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Khoa – 0912881980. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265) hỏng đầu đọc

– 09/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Luân – 0986811523. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model:SP0822N) Lỗi cơ

– 09/10/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0912074603. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVT) Lỗi đầu đọc

– 08/10/1013 Cứu dữ liệu cho anh Long – 0978595184. Ổ cứng Seagate 250Gb lỗi cơ

– 08/10/1013 Lấy lại dữ liệu cho anh Nam – 0987532026 Seagate 160

– 07/10/2013 Cứu dữ liệu cho Cty Việt Dũng HP – 0966887005. Ổ cứng Samsung 1Tb lỗi đầu đọc

– 07/10/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Minh – 0902221477. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb hỏng đầu đọc

– 05/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Quang -0982851289. Ổ cứng di động Western 1Tb hỏng đầu đọc

– 05/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Tình – 0936861338. Ổ cứng laptop Seagate 160Gb

– 05/10/2013 Lấy lại dữ liệu cho anh Thắng – 0903234356. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb

– 04/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Tài – 0985052205. Ổ cứng Seagate 500Gb

– 02/10/2013 Phục hồi toàn bộ dữ liệu cho chị Lan Anh 0983660519. Ổ cứng mất dữ liệu do khôi phục cài đặt gốc

– 01/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Bách – 0934611252. Ổ cứng Samsung 250Gb (Modle: HD250HJ)

– 01/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 0983689608. Ổ cứng di động Hitachi 1Tb 2,5″ lỗi đầu đọc

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button