Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu khách hàng tháng 10 năm 2013

Lấy lại dữ liệu khách hàng tháng 10 năm 2013

lay lai du lieu thang 10 nam 2013

 

 

 

– 30/10/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho chị Ngọc Bảo – 0915325681. Ổ cứng di động Seagate 500Gb đánh rơi hỏng ổ cứng

– 30/10/2013 Cứu dữ liệu cho chị Lan Anh – 0979070222. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265) hỏng đầu đọc

– 30/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Đông – 0904080308. Ổ cứng Seagate 80Gb lỗi cơ

– 29/10/2013 Cứu dữ liệu cho Quân – 0985914915. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) hỏng đầu đọc

– 29/10/2013 Lấy lại toàn bộ dữ liệu cho anh Học – 0905291899. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng đầu đọc

– 28/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Thịnh -0906570808. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) lỗi một đầu đọc

– 28/10/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Trường – 0983828599. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800AAJS) chết cơ

– 28/10/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Thường – 0904891109. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng đầu đọc

– 27/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0913027703. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) chết cơ kêu lạch cạch. Trả dữ liệu sau 1 ngày

– 27/10/2013 Khôi dữ liệu cho anh Bình – 0915464986. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb hỏng đầu đọc

– 26/10/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Biển -0984864868. Ổ cứng Laptop Hitachi 250Gb (Model: HTS5450250) chết cơ

– 26/10/2013 Lấy lại dữ liệu cho anh Huy – 0903233548. Ổ cứng Laptop Seagate 160Gb cài windows mất dữ liệu

– 25/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Thái – 0988742077. Ổ cứng di động Western My passport 500Gb (Model: WD5000KMVW)

– 24/10/2013 Cứu dữ liệu cho chị Dung -0936438686. Ổ cứng laptop Furitsu 320Gb (Modlel: MJA2320) hỏng đầu đọc

– 23/10/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho Bác Khiết – 0987663946. Ổ cứng Samsung 1Tb (Model: HD103SJ) Hỏng đầu đọc. Dữ liệu được trả sau 02 ngày

– 23/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Phương – 0912060211. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD) lỗi cơ kêu lạch cạch

– 23/10/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Kiên – 0913638083. Ổ cứng Western 320Gb lỗi 01 đầu đọc

– 22/10/2013 Phục hồi toàn bộ dữ liệu cho chị Nhung – 01649555169. Ổ cứng Laptop Samsung 500Gb (Model:ST500LM012) lỗi đầu đọc

– 22/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Huân – 0988457576. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) lỗi cơ

– 21/10/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Thanh – 0978994990. Ổ cứng Laptop Western 160Gb (Modle:WD1600BEVS) lỗi cơ kêu lạch cạch.

– 20/10/2013 Lấy lại dữ liệu cho anh Thành – 0934471626. Ổ cứng Maxtor 40G hỏng cơ. Thời gian phục hồi dữ liệu sau 1 ngày

– 19/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0913121981. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb lỗi đầu đọc. Thời gian khôi phục dữ liệu sau 1 ngày

– 18/10/2013 chú Kính – 0987218654 đã lấy lại được toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng Samsung (Model: HD161GJ) chết cơ.

– 18/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho chị Thi – 0904795066. Ổ cứng Hitachi 320 (Model: HTS5450320) hỏng cơ do ngập nước.

– 18/10/2013 Khôi phục toàn bộ dữ liệu cho anh Liêm – 0934353737. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) hỏng đầu đọc.

– 17/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho chị Hà – 0913582772. Ổ cứng Laptop Samsung (Model: HM321HI) mất dữ liệu do format ổ cứng cài lại window

– 17/10/2013 Cứu lại toàn ổ dữ liệu cho anh Ngọc – 0973570023 từ ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEKT) trong máy laptop HP bị lỗi cơ.

– 16/10/2013 Cứu dữ liệu chao anh Cường 0985522223. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model:HD322GJ) lỗi cơ kêu lạch cạch

– 16/10/2013 Cứu toàn bộ dữ liệu cho anh Thắng – 01259191982. Ổ cứng di động samsung 500Gb hỏng cơ kêu lạch cạch.

– 15/10/2013 Phục hồi toàn bộ dữ liệu cho anh Dũng – 0974373284 từ ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD500BPVT) bị hỏng đầu đọc

– 14/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Vũ – 0978335930. Ổ cứng Seagate 1Tb lỗi cơ kêu lạch cạch

– 14/10/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Thượng – 0906230808. Ổ cứng Toshiba 320Gb (Model: MK3265) lỗi đầu đọc

– 12/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Long – 0972516728. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) đánh rơi, lỗi cơ

– 12/10/2013 Cứu dữ liệu cho chú Kỳ – THPT Tân Yên 2, Bắc Giang. Ổ cứng MDT80 Chết cơ kêu lạch cạch.

– 12/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Hải Anh – 0936112888. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) lỗi cơ kêu lạch cạch

– 12/10/2013 Khôi phục dữ liêu cho anh Dương – 0936775496. Ổ cứng Laptop Hitachi 640Gb khôi phục cài đặt gốc, chia ổ lại ổ mất dữ liệu.

– 11/10/2013 Cứu dữ liêu thành công cho chị Hạnh – 0917818966. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb (Modlel: HTS725050) Ổ cứng bị lỗi cơ do va đập mạnh. Một mặt đĩa bị xước nhẹ

– 11/10/2013 Lấy lại dữ liệu cho anh Vũ – 0947101699. Ổ cứng seagate 250Gb (Model:ES.2_ST3250310NS) đầu đọc bị lỗi

– 11/10/2013 Phục hồi dữ liệu thành công cho anh Quyết – 0945029902. Ổ cứng Furitsu 320GB (Model: MHZ2320BH) lỗi cơ do bị đánh rơi máy.

– 10/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Khoa – 0912881980. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265) hỏng đầu đọc

– 09/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Luân – 0986811523. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model:SP0822N) Lỗi cơ

– 09/10/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0912074603. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVT) Lỗi đầu đọc

– 08/10/1013 Cứu dữ liệu cho anh Long – 0978595184. Ổ cứng Seagate 250Gb lỗi cơ

– 08/10/1013 Lấy lại dữ liệu cho anh Nam – 0987532026 Seagate 160

– 07/10/2013 Cứu dữ liệu cho Cty Việt Dũng HP – 0966887005. Ổ cứng Samsung 1Tb lỗi đầu đọc

– 07/10/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Minh – 0902221477. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb hỏng đầu đọc

– 05/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Quang -0982851289. Ổ cứng di động Western 1Tb hỏng đầu đọc

– 05/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Tình – 0936861338. Ổ cứng laptop Seagate 160Gb

05/10/2013 Lấy lại dữ liệu cho anh Thắng – 0903234356. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb

– 04/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Tài – 0985052205. Ổ cứng Seagate 500Gb

– 03/10/2013 Anh Sơn – 0934524618 đã lấy lại được toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng laptop Seagate 320Gb

– 02/10/2013 Phục hồi toàn bộ dữ liệu cho chị Lan Anh 0983660519. Ổ cứng mất dữ liệu do khôi phục cài đặt gốc

– 01/10/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Bách – 0934611252. Ổ cứng Samsung 250Gb (Modle: HD250HJ)

– 01/10/2013 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 0983689608. Ổ cứng di động Hitachi 1Tb 2,5″ lỗi đầu đọc

Lấy lại dữ liệu khách hàng tháng 10 năm 2013
Xin mời bình chọn!

About Hardware Data

Công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam chuyên phục hồi dữ liệu từ ổ cứng hỏng, chết cơ, lỗi cơ. Mỗi tháng chúng tôi thực hiện thành công trên 100 ca cứu dữ liêu cho khách hàng. Tự hào là đơn vị đáp ứng yêu cầu phục hồi dữ liệu của khách hàng lớn nhất Việt Nam. Xin tham khảo từ khách hàng của chúng tôi tại đây: https://cuudulieuhdd.com/category/khach-hang

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *