o cung WD 750G

– 28/11/13 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho Nam – 0969696691. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model :HD161GJ) chết cơ đã mở cơ.

– 28/11/13 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Thủy -0983437896. Ổ cứng Toshiba 320Gb (Model: MK3265) hỏng đầu đọc

– 27/11/13 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – 0904362815. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ)

– 27/11/13 Phục hồi dữ liệu cho anh Dương – 0983686662. Máy laptop Sony Vaio cài đặt windows mất dữ liệu

– 26/11/13 Cứu lại dữ liệu ổ cứng hỏng đầu đọc cho anh Trung- 0973936557. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ)

– 25/11/13 Cứu dữ liệu cho anh Trung – 0979686001. Ổ cứng Furitsu 250Gb (Model: MJA2250) hỏng đầu đọc

– 24/11/13 Khôi phục dữ liệu cho anh Vượng – 0984650318. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD256GJ) hỏng cơ

– 22/11/13 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0944882788. Ổ cứng Laptop Sony Vaio Toshiba 320Gb (Model: MK3265) Hỏng đầu đọc

– 22/11/13 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Laptop Sony vaio cho anh Trung – 0979585999. Máy sử dụng ổ cứng Samsung 320Gb (Modle: HN-320MBB)

– 21/11/13 Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Hiển – 0914798195. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ)

– 21/11/13 Khôi phục dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Thắng – 0912006768. Ổ cứng Western 500Gb (TQ)

– 20/11/13 Cứu dữ liệu ổ cứng Hỏng đầu đọc cho anh Sơn – 0903228968. Ổ cứng Laptop Toshiba (Model: MK5075)

– 20/11/13 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 0988698397. Máy laptop mất dữ liệu do cài windows

– 19/11/13 Cứu dữ liêu cho anh Thuật – 0979893353. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD083GJ) hỏng cơ

– 19/11/13 Phục hồi dữ liệu ổ cứng bị bad cho anh Tâm – 01688280181. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ)

– 18/11/13 Cứu lại dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Sinh – 0904747574. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model HD162HJ)

– 18/11/13 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Hiếu – 0979723945. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265) Lỗi đầu đọc

– 17/11/13 Cứu dữ liệu cho anh Nghĩa – 0912150606. Ổ cứng Seagate 250G lỗi cơ

– 16/11/13 Phục hổi dữ liệu cho anh Biển – 0984864868. Ổ cứng Laptop Furitsu 250Gb (Model WD2500BEVT) lỗi đầu đọc, đòi fomat

– 16/11/13 Khôi phục dữ liệu cho Cty CSC – Vinh 0972311866. Ổ cứng samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ

– 15/11/13 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Tùng 0918383386. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321HJ) hỏng cơ kêu lạch cạch

– 15/11/13 Phục hổi dữ liệu cho anh Vinh – 01689216907. Ổ cứng Seagate 500Gb đã format copy đè dữ liệu

– 14/11/13 Khôi phục toàn bộ dữ liệu cho anh Trung – 0904109318. Ổ cứng Laptop Hitachi 1Tb mất định dạng. Trả dữ liệu trong ngày

– 14/11/13 Phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng 0913526228. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb khôi phục cài đặt gốc bị mất dữ liệu. Dữ liệu trả lại hàng sau 40 phút

– 13/11/13 Cứu lại dữ liệu cho anh Nguyên – 0912010272. Ổ cứng di động Samsung Mini 1.8″ 250Gb hỏng đầu đọc (Loại ổ cứng này rất hiếm)

– 13/11/13 Cứu dữ liệu cho anh Quỳnh – 0973063990. Ổ cứng Laptop Furitsu 120Gb chết cơ

– 12/11/13 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Quyền – 0914939995. Ổ cứng Seagate 160Gb cháy mạch, cháy đầu đọc

– 12/11/13 Khôi phục toàn bộ dữ liệu cho anh Thi – 0919981416. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) hỏng cơ

– 12/11/13 Cứu dữ liệu cho anh Đông – 0904080308. Ổ cứng laptop Western 160Gb (Moddel: WD1600BEVT) chết cơ kêu lạch cạch

– 11/11/13 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn -0917538958. Ổ cứng Laptop Seagate 80Gb hỏng đầu đọc

– 09/11/13 Phục hồi dữ liệu cho anh Sơn – 0982915384. Ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD163) chết cơ

– 08/11/13 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Thắng -0983451401. Ổ cứng Western 80Gb lỗi cơ kêu lạch cạch

– 07/11/13 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tâm – 0915225343. Ổ cứng Laptop Hitachi 250Gb hỏng cơ

– 06/11/13 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba 250Gb 1.8″ cho anh Điền – 0948130336. Ổ cứng bị hỏng cơ

– 3/11/13 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho anh Kiên – 0982959266. Ổ cứng di động Western 500Gb USB3.0 lỗi cơ kêu lạch cạch. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng sau 01 ngày

– 3/11/13 Cứu dữ liệu cho anh Ngãi – 0982889970. Ổ cứng Samsung 40Gb (Model: SV4012H lỗi cơ kêu lạch cạch.

– 2/11/13 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Minh – 0904491186. Ổ cứng Western 750Gb cháy mạch, hỏng đầu đọc.

– 2/11/13 Phục hồi dữ liệu cho anh Đỉnh – 0912719173. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb hỏng đầu đọc. Ổ đã qua nơi khác khôi phục dữ liệu không thành công

– 1/11/13 Cứu dữ liệu cho chị Liên – 0974103310. Ổ cứng Maxtor 40G chết cơ kêu lạch cạch

– 1/11/13 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nam – 0916030588. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng đầu đọc

– 1/11/13 Khôi phục dữ liệu cho anh Tú – 0934485086. Ổ cứng laptop Hitachi 500Hb (Model: HTS5450500) chết cơ

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button