Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 11 năm 2013

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 11 năm 2013

o cung WD 750G

– 28/11/13 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho Nam – 0969696691. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model :HD161GJ) chết cơ đã mở cơ.

– 28/11/13 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Thủy -0983437896. Ổ cứng Toshiba 320Gb (Model: MK3265) hỏng đầu đọc

– 27/11/13 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – 0904362815. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ)

– 27/11/13 Phục hồi dữ liệu cho anh Dương – 0983686662. Máy laptop Sony Vaio cài đặt windows mất dữ liệu

– 26/11/13 Cứu lại dữ liệu ổ cứng hỏng đầu đọc cho anh Trung- 0973936557. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ)

– 25/11/13 Cứu dữ liệu cho anh Trung – 0979686001. Ổ cứng Furitsu 250Gb (Model: MJA2250) hỏng đầu đọc

– 24/11/13 Khôi phục dữ liệu cho anh Vượng – 0984650318. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD256GJ) hỏng cơ

– 22/11/13 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0944882788. Ổ cứng Laptop Sony Vaio Toshiba 320Gb (Model: MK3265) Hỏng đầu đọc

– 22/11/13 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Laptop Sony vaio cho anh Trung – 0979585999. Máy sử dụng ổ cứng Samsung 320Gb (Modle: HN-320MBB)

– 21/11/13 Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Hiển – 0914798195. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ)

– 21/11/13 Khôi phục dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Thắng – 0912006768. Ổ cứng Western 500Gb (TQ)

– 20/11/13 Cứu dữ liệu ổ cứng Hỏng đầu đọc cho anh Sơn – 0903228968. Ổ cứng Laptop Toshiba (Model: MK5075)

– 20/11/13 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 0988698397. Máy laptop mất dữ liệu do cài windows

– 19/11/13 Cứu dữ liêu cho anh Thuật – 0979893353. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD083GJ) hỏng cơ

– 19/11/13 Phục hồi dữ liệu ổ cứng bị bad cho anh Tâm – 01688280181. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ)

– 18/11/13 Cứu lại dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Sinh – 0904747574. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model HD162HJ)

– 18/11/13 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Hiếu – 0979723945. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265) Lỗi đầu đọc

– 17/11/13 Cứu dữ liệu cho anh Nghĩa – 0912150606. Ổ cứng Seagate 250G lỗi cơ

– 16/11/13 Phục hổi dữ liệu cho anh Biển – 0984864868. Ổ cứng Laptop Furitsu 250Gb (Model WD2500BEVT) lỗi đầu đọc, đòi fomat

– 16/11/13 Khôi phục dữ liệu cho Cty CSC – Vinh 0972311866. Ổ cứng samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ

– 15/11/13 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Tùng 0918383386. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321HJ) hỏng cơ kêu lạch cạch

– 15/11/13 Phục hổi dữ liệu cho anh Vinh – 01689216907. Ổ cứng Seagate 500Gb đã format copy đè dữ liệu

– 14/11/13 Khôi phục toàn bộ dữ liệu cho anh Trung – 0904109318. Ổ cứng Laptop Hitachi 1Tb mất định dạng. Trả dữ liệu trong ngày

– 14/11/13 Phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng 0913526228. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb khôi phục cài đặt gốc bị mất dữ liệu. Dữ liệu trả lại hàng sau 40 phút

– 13/11/13 Cứu lại dữ liệu cho anh Nguyên – 0912010272. Ổ cứng di động Samsung Mini 1.8″ 250Gb hỏng đầu đọc (Loại ổ cứng này rất hiếm)

– 13/11/13 Cứu dữ liệu cho anh Quỳnh – 0973063990. Ổ cứng Laptop Furitsu 120Gb chết cơ

– 12/11/13 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Quyền – 0914939995. Ổ cứng Seagate 160Gb cháy mạch, cháy đầu đọc

– 12/11/13 Khôi phục toàn bộ dữ liệu cho anh Thi – 0919981416. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) hỏng cơ

– 12/11/13 Cứu dữ liệu cho anh Đông – 0904080308. Ổ cứng laptop Western 160Gb (Moddel: WD1600BEVT) chết cơ kêu lạch cạch

– 11/11/13 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn -0917538958. Ổ cứng Laptop Seagate 80Gb hỏng đầu đọc

– 09/11/13 Phục hồi dữ liệu cho anh Sơn – 0982915384. Ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD163) chết cơ

– 08/11/13 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Thắng -0983451401. Ổ cứng Western 80Gb lỗi cơ kêu lạch cạch

– 07/11/13 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tâm – 0915225343. Ổ cứng Laptop Hitachi 250Gb hỏng cơ

– 06/11/13 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba 250Gb 1.8″ cho anh Điền – 0948130336. Ổ cứng bị hỏng cơ

– 3/11/13 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho anh Kiên – 0982959266. Ổ cứng di động Western 500Gb USB3.0 lỗi cơ kêu lạch cạch. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng sau 01 ngày

– 3/11/13 Cứu dữ liệu cho anh Ngãi – 0982889970. Ổ cứng Samsung 40Gb (Model: SV4012H lỗi cơ kêu lạch cạch.

– 2/11/13 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Minh – 0904491186. Ổ cứng Western 750Gb cháy mạch, hỏng đầu đọc.

– 2/11/13 Phục hồi dữ liệu cho anh Đỉnh – 0912719173. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb hỏng đầu đọc. Ổ đã qua nơi khác khôi phục dữ liệu không thành công

– 1/11/13 Cứu dữ liệu cho chị Liên – 0974103310. Ổ cứng Maxtor 40G chết cơ kêu lạch cạch

– 1/11/13 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nam – 0916030588. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng đầu đọc

– 1/11/13 Khôi phục dữ liệu cho anh Tú – 0934485086. Ổ cứng laptop Hitachi 500Hb (Model: HTS5450500) chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 11 năm 2013
5 (100%) 1 vote

About Hardware Data

Công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam chuyên phục hồi dữ liệu từ ổ cứng hỏng, chết cơ, lỗi cơ. Mỗi tháng chúng tôi thực hiện thành công trên 100 ca cứu dữ liêu cho khách hàng. Tự hào là đơn vị đáp ứng yêu cầu phục hồi dữ liệu của khách hàng lớn nhất Việt Nam. Xin tham khảo từ khách hàng của chúng tôi tại đây: https://cuudulieuhdd.com/category/khach-hang

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *