Các khách hàng dưới đây chúng tôi đã khôi phục dữ liệu xong. Xin mời tới copy dữ liệu!

[table] Ngày, Khách Hàng, Điện Thoại, Ổ cứng, Tình trạng lỗi, Phục hồi
31/7, Chị Huyền, 01654766726, Laptop Western 160Gb, Lỗi đầu đọc, Đã xong
31/7, Anh Văn, 0919792555, Laptop Samsung 500Gb, Cháy đầu đọc, Đã xong
30/7, Anh Quân, 0948885511, Laptop Western 500Gb, Đầu đọc lỗi, Đã xong
30/7, AnhQuyết, 01636259866, Western 500Gb, Hỏng đầu đọc, Đã xong
30/7, Anh Hòa, 0985216490, Seagate 250, Hỏng đầu đọc, Đã xong
30/7, Anh Hoàng, 0912655658, Seagate 80G, Lỗi đầu đọc, Đã xong
29/7, Anh Toàn, 0987142697, Samsung 160, Lỗi đầu đọc, Đã xong
29/7, Anh Bình, 0912961975, Seagate 500Gb, Lỗi đầu đọc, Đã xong
29/7, AnhTrung, 0904027770, MK3252, Lỗi đầu đọc, Đã xong
27/7, Anh Tùng, 0972766355, 54006_500, Lỗi cơ, Đã xong
27/7, Anh Quang, 0913292814, Laptop Western 320GB, Lỗi đã qua sửa, Đã xong
26/7, Anh Phương, 0943231688, Laptop Western 250GB, Lỗi đầu đọc, Đã xong
25/7, Anh Tuấn, 0912497035, Samsung 160, Lỗi cơ lạch cạch, Đã xong
25/7, Anh Bằng, 01682323969, Western 2TB, Lỗi đầu đọc, Đã xong
25/7, Anh Đạt, 0988085899, Western 160G, Chết cơ, Đã xong
25/7, Anh Trình, 0969935882, MDT320_Tàu, Cháy mạch. Cháy đầu đọc, Đã xong
24/7, Anh Phú, 0987567606, Laptop Western 320Gb, Lỗi đầu đọc, Đã xong
24/7, Anh Tân, 0973874986, Laptop Hitachi 500Gb, Hỏng đầu đọc, Đã xong
24/7, Anh Đạt, 0982669192, Western 80Gb, Cháy board. Cháy đầu đọc, Đã xong
24/7, Anh Quảng, 0986623258, Hitachi 250 PC, Đã sửa mạch. Lỗi đầu đọc, Đã xong
24/7, Anh Đức, 0912686196, Seagate 160, Ghost mất dữ liệu. Đã can thiệp phần mềm, Đã xong
23/7, Anh Bình, 0913059019, Western 1.5TB, Hỏng đầu đọc, Đã xong
23/7, Anh Hảo, 0979949571, Laptop Hitachi 40Gb, Lỗi đầu đọc, Đã xong
23/7, Anh Hợp, 01683573510, Samsung 160Gb, Hỏng đầu đọc, Đã xong
22/7, Chú Tấn, 0913213446, Samsung mini 250GB, Chết cơ, Đã xong
22/7, Anh Hoàng, 0917986666, Samsung 160Gb, Hỏng đầu đọc, Đã xong
21/7, Anh Trung, 0912554662, Samsung 320Gb, Cháy đầu đọc, Đã xong
21/7, Anh Trung, 0978935768, Western 500Gb, Hỏng đầu đọc, Đã xong
20/7, Anh Khánh, 0963047441, Laptop Western 500GB, Chết cơ, Đã xong
20/7, Chị Hải, 0905696509, Samsung 80Gb, Hỏng đầu đọc, Đã xong
19/7, Chị Trang, 0944955456, Laptop WD 320Gb, Đánh rơi. Lỗi cơ, Đã xong
19/7, Anh Tuấn, 0979568910, Seagate 250GB, Hỏng đầu đọc, Đã xong
18/7, A. Hãn, 0972902069, Samsung 80G, Lỗi đầu đọc, Đã xong
18/7, A. Nam, 01649712030, Maxtor 40, Lỗi cơ, Đã xong
17/7 , A. Hiển , 0936639989 , Seagate 80G, Đánh rơi lỗi cơ , Đã xong
17/7 , A. Đạt , 0982669192 , Seagate 250G, Hỏng đầu đọc , Đã xong
17/7 , A. Đức Anh, 0974797487 , Saamsung 160, Lỗi đầu đọc , Đã xong
16/7 , A. Sơn , 0913918189 , Laptop Seagate 250G, Lỗi đầu đọc, Đã xong
16/7 , C. Huyền, 0982101729 , Samsung 250G, Hỏng đầu đọc , Đã xong
15/7 , A. Đông , 0904080308 , Samsung 80G, Kiến chui. Lỗi cơ, Đã xong
15/7 , A. Cường, 0977688690 , Laptop Western 750G, Bad nặng, Đã xong
13/7 , C. Hòa , 0912486438 , Laptop Western 320G, Hỏng cơ , Đã xong
13/7 , C. Uyên , 01222398777 , Laptop Western 320G, Bad nặng, Đã xong
12/7 , A. Kiên , 0949936998 , Laptop Toshiba 500G, Hỏng đầu đọc, Đã xong
11/7 , A. Nghiệp, 0912993999 , Laptop Hitachi80, Hỏng đầu đọc, Đã xong
10/7 , A. Nguyên, 0946921989 , Laptop Western 250G,Mất dữ liệu , Đã xong
9/7 , A. Hùng , 0947609968 , Laptop Toshiba 320G, Hỏng đầu đọc, Đã xong
9/7, A. Nhật, 0902336258, Laptop Hitachi 40G, Lỗi cơ, Đã xong
9/7 , A. Giang, 0985133622 , Seagate 160G, Hỏng đầu đọc , Đã xong
9/7 , A. Quang, 0905999286 , Western 1Tb, Mất dữ liệu , Đã xong
8/7 , A. Sơn , 0987888827 , Samsung 80G, Hỏng đầu đọc , Đã xong
8/7 , A. Bình , 0985133623 , Seagate 500G, Đầu đọc lỗi , Đã xong
3/7 , A. Tuấn , 01237510200 , Laptop Seagate 160G”, Lỗi đầu đọc, Đã xong
3/7 , A. Bình , 0904660336 , Western 2Tb, Ghost nhầm mất dữ liệu, Đã xong
2/7 , A. Lưu , 0904686918 , Seagate 320Gb, Lỗi đầu đọc , Đã xong
1/7 , A. Quân , 0916065415 , Seagate 80G , Chết cơ , Đã xong
1/7 , A. Hảo , 0977986126 , Western 1Tb , Lỗi đầu đọc, Đã xong

[/table]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button