Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng tháng 12 năm 2013

Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng tháng 12 năm 2013

Cuu du lieu o cung hong

– 30/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Tân – 0977288688. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb chết cơ

– 29/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Nhã – 0975761673. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng đầu đọc

– 28/12/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Bằng – 0936182802. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb lỗi đầu đọc

– 27/12/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 0979686001. Ổ cứng laptop Seagate 250Gb chết cơ, đã qua nơi khác can thiệp không thành công

– 27/12/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Chi – 0917759696. Ổ cứng Samsung 80Gb chết cơ, đã bị tháo đĩa ra khỏi ổ cứng

– 27/12/2013 Phục hồi dữ liệu choa anh Đức – 0975752830. Ổ cứng Samsung 80Gb mất dữ liệu, đã can thiệp phần mềm không thành công

– 26/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Thanh – 0983260754. Ổ cứng Maxtor 40Gb detect sai Model

– 26/12/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Mạnh – 01655553333. Máy laptop Lenovo ghost nhầm mất dữ liệu

– 25/12/2013 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Đỉnh – 0919792555. Ổ cứng laptop Western 320Gb hỏng cơ

– 24/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Biên – 0904770747. Ổ cứng laptop 500Gb (Model: WD5000BPVT) lỗi đầu đọc

– 24/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Quang – 0912388890. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) chết cơ

– 24/12/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Minh – 0916018510. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb ghost nhầm vào phân vùng chứa dữ liệu

– 23/12/13 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Trung – 0915551205. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AADS) hỏng đầu đọc

– 23/12/13 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Hùng – 0985270923. Ổ cứng seagate 40Gb hỏng không nhận ổ. Thời gian phục hồi sau 6 giờ

– 23/12/13 Phục hồi dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Tuấn – 0983603115. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) hỏng đầu đọc

– 21/12/13 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Nhật – 0948468XXX. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu đọc, hoàn thành sau 02 ngày làm việc. Khách hàng yêu cầu ẩn số điện thoại

– 21/12/13 Khôi phục dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Vân – 0913093598. Ổ cứng Samsung 40Gb hỏng cơ không detect, Khôi phục sau 1 ngày

– 20/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho chị Ánh – 0983461226. Ổ cứng di động Western 500Gb USB3.0 đánh rơi chết cơ. Hoàn thành sau 01 ngày

– 19/12/2013 Cứu dữ liệu cho ông Rolan Malana – 01674436049. Ổ cứng di động Western 500Gb USB 3.0 đánh rơi lỗi cơ. Phục hồi thành công sau 8giờ làm việc

– 19/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Dũng – 0913365128. Ổ cứng laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) hỏng cơ. Phục hồi thành công sau 7 giờ làm việc

– 19/12/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Quỳnh – 01689912630. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX). Thời gian phục hồi sau 1 ngày làm việc

– 18/12/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Hải – 0988405070. Ổ cứng Toshiba 500Gb Bad sector, đã ghost đè dữ liệu

– 18/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Lợi – 0984429202. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 17/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Thái – 0934553030. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng đầu đọc

– 16/12/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Quyết – 01649620310. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) mất dữ liệu do ghost nhầm 2 lần

– 16/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Lượng – 0967929999. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ, Đã tháo cơ can thiệp nơi khác không thành công

– 16/12/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Huy cho anh Huy – 0987689269. Ổ cứng samsung 80Gb chết cơ kêu lạch cạch. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và trả ngay trong ngày

– 14/12/2013 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho chị Ngọc Hồi – 01698737589> Ổ cứng di động Seagate 500Gb hỏng đầu đọc

– 13/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Trung – 01666118383. Ổ cứng laptop seagate 250Gb (Dòng 5400.4) hỏng đầu đọc

– 13/12/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Quang – 0968701333. Ổ cứng laptop Seagate 250Gb (Dòng 5400.4) lỗi đầu đọc

– 12/12/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0946645668. Ổ cứng Hitachi 160Gb mất dữ liệu do sử dụng lệnh cut

– 12/12/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Vinh – 0904070181. Ổ cứng Samsung 120Gb (Model: HD120JI) cháy đầu đọc do thay board mạch không đúng

– 12/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Khánh – 0904445618. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model HD502HJ) chết cơ. Ổ cứng đã qua can thiệp nhưng không thành công

– 11/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Công – 0989866606. Ổ cứng Samsung 80Gb (Modle: SP0802N) bị chết cơ

– 11/12/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Hoàng – 0904866192. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321HJ) lỗi đầu đọc

– 10/12/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0975708699. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065) hỏng cơ

– 10/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cơ cho anh Thạch – 0988609118. Ổ cứng Samsung 1Tb (Model: HD103SJ) chết cơ

– 9/12/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng hỏng đầu đọc cho anh Long – 0912565577. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPVT)

– 9/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Thuấn – 0977157071. Ổ cứng Laptop Furitsu 160G (Model: MHY2160BH) lỗi đầu đọc

– 9/12/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0984191392. Máy laptop Sony Vaio mất dữ liệu

– 8/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cho an Đại -0983214669. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD252KJ) hỏng cơ không detect

– 7/12/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hưng -0949933996. Ổ cứng Samsung 80Gb bad nặng, đã qua can thiệp không thành công

– 7/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Tiến – 0919368666. Ổ cứng Toshiba 320Gb chết cơ (Model: MK3256)

– 7/12/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Sơn – 0988836688. Ổ cứng Toshiba 750Gb (Model: MK7559) lỗi đầu đọc, đã qua can thiệp nơi khác không thành công

– 6/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cơ cho anh Trường – 01663865999. Ổ cứng Maxtor 40Gb

– 5/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho anh Tiện – 0985695816. Ổ cứng Toshiba 500Gb hỏng đầu đọc

– 5/12/2013 Phục hồi dữ liệu cho chị Linh – 0904331184. Ổ cứng Laptop Toshiba 160Gb (Model: MK1652) chết cơ

– 4/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Hạnh -0942989886. Ổ cứng laptop Samsung 160Gb (Model: HD161HI) chết cơ do kiến chui vào bên trong ổ cứng

– 3/12/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Duẩn – 0983067031. Ổ cứng Western 40Gb (Model:WD400BB) chết cơ

– 3/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Đông -0904080308. Ổ cứng Seagate 320Gb lỗi đầu đọc

– 2/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Hà – 0913544552. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Modle: MK5059) hỏng đầu đọc

– 2/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Quỹ 0936634618. Ổ cứng Laptop Hitachi 320Gb (Model: HTS5450320) hỏng đầu đầu đọc

– 1/12/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng 0913121981. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb mất định dạng

– 1/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Tuyền 01686222889. Ổ cứng Western 40Gb (Model: WD400BB) lỗi đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng tháng 12 năm 2013
Xin mời bình chọn!

Bạn có thể tìm bài viết về khôi phục dữ liệu theo các từ:

  • 0988836688

About Hardware Data

Công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam chuyên phục hồi dữ liệu từ ổ cứng hỏng, chết cơ, lỗi cơ. Mỗi tháng chúng tôi thực hiện thành công trên 100 ca cứu dữ liêu cho khách hàng. Tự hào là đơn vị đáp ứng yêu cầu phục hồi dữ liệu của khách hàng lớn nhất Việt Nam. Xin tham khảo từ khách hàng của chúng tôi tại đây: https://cuudulieuhdd.com/category/khach-hang

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *