Cuu du lieu o cung hong

– 30/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Tân – 0977288688. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb chết cơ

– 29/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Nhã – 0975761673. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng đầu đọc

– 28/12/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Bằng – 0936182802. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb lỗi đầu đọc

– 27/12/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 0979686001. Ổ cứng laptop Seagate 250Gb chết cơ, đã qua nơi khác can thiệp không thành công

– 27/12/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Chi – 0917759696. Ổ cứng Samsung 80Gb chết cơ, đã bị tháo đĩa ra khỏi ổ cứng

– 27/12/2013 Phục hồi dữ liệu choa anh Đức – 0975752830. Ổ cứng Samsung 80Gb mất dữ liệu, đã can thiệp phần mềm không thành công

– 26/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Thanh – 0983260754. Ổ cứng Maxtor 40Gb detect sai Model

– 26/12/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Mạnh – 01655553333. Máy laptop Lenovo ghost nhầm mất dữ liệu

– 25/12/2013 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Đỉnh – 0919792555. Ổ cứng laptop Western 320Gb hỏng cơ

– 24/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Biên – 0904770747. Ổ cứng laptop 500Gb (Model: WD5000BPVT) lỗi đầu đọc

– 24/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Quang – 0912388890. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) chết cơ

– 24/12/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Minh – 0916018510. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb ghost nhầm vào phân vùng chứa dữ liệu

– 23/12/13 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Trung – 0915551205. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AADS) hỏng đầu đọc

– 23/12/13 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Hùng – 0985270923. Ổ cứng seagate 40Gb hỏng không nhận ổ. Thời gian phục hồi sau 6 giờ

– 23/12/13 Phục hồi dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Tuấn – 0983603115. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) hỏng đầu đọc

– 21/12/13 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Nhật – 0948468XXX. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu đọc, hoàn thành sau 02 ngày làm việc. Khách hàng yêu cầu ẩn số điện thoại

– 21/12/13 Khôi phục dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Vân – 0913093598. Ổ cứng Samsung 40Gb hỏng cơ không detect, Khôi phục sau 1 ngày

– 20/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho chị Ánh – 0983461226. Ổ cứng di động Western 500Gb USB3.0 đánh rơi chết cơ. Hoàn thành sau 01 ngày

– 19/12/2013 Cứu dữ liệu cho ông Rolan Malana – 01674436049. Ổ cứng di động Western 500Gb USB 3.0 đánh rơi lỗi cơ. Phục hồi thành công sau 8giờ làm việc

– 19/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Dũng – 0913365128. Ổ cứng laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) hỏng cơ. Phục hồi thành công sau 7 giờ làm việc

– 19/12/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Quỳnh – 01689912630. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX). Thời gian phục hồi sau 1 ngày làm việc

– 18/12/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Hải – 0988405070. Ổ cứng Toshiba 500Gb Bad sector, đã ghost đè dữ liệu

– 18/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Lợi – 0984429202. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 17/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Thái – 0934553030. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng đầu đọc

– 16/12/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Quyết – 01649620310. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) mất dữ liệu do ghost nhầm 2 lần

– 16/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Lượng – 0967929999. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ, Đã tháo cơ can thiệp nơi khác không thành công

– 16/12/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Huy cho anh Huy – 0987689269. Ổ cứng samsung 80Gb chết cơ kêu lạch cạch. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và trả ngay trong ngày

– 14/12/2013 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho chị Ngọc Hồi – 01698737589> Ổ cứng di động Seagate 500Gb hỏng đầu đọc

– 13/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Trung – 01666118383. Ổ cứng laptop seagate 250Gb (Dòng 5400.4) hỏng đầu đọc

– 13/12/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Quang – 0968701333. Ổ cứng laptop Seagate 250Gb (Dòng 5400.4) lỗi đầu đọc

– 12/12/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0946645668. Ổ cứng Hitachi 160Gb mất dữ liệu do sử dụng lệnh cut

– 12/12/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Vinh – 0904070181. Ổ cứng Samsung 120Gb (Model: HD120JI) cháy đầu đọc do thay board mạch không đúng

– 12/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Khánh – 0904445618. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model HD502HJ) chết cơ. Ổ cứng đã qua can thiệp nhưng không thành công

– 11/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Công – 0989866606. Ổ cứng Samsung 80Gb (Modle: SP0802N) bị chết cơ

– 11/12/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho anh Hoàng – 0904866192. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321HJ) lỗi đầu đọc

– 10/12/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0975708699. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065) hỏng cơ

– 10/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cơ cho anh Thạch – 0988609118. Ổ cứng Samsung 1Tb (Model: HD103SJ) chết cơ

– 9/12/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng hỏng đầu đọc cho anh Long – 0912565577. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPVT)

– 9/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Thuấn – 0977157071. Ổ cứng Laptop Furitsu 160G (Model: MHY2160BH) lỗi đầu đọc

– 9/12/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0984191392. Máy laptop Sony Vaio mất dữ liệu

– 8/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cho an Đại -0983214669. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD252KJ) hỏng cơ không detect

– 7/12/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hưng -0949933996. Ổ cứng Samsung 80Gb bad nặng, đã qua can thiệp không thành công

– 7/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Tiến – 0919368666. Ổ cứng Toshiba 320Gb chết cơ (Model: MK3256)

– 7/12/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Sơn – 0988836688. Ổ cứng Toshiba 750Gb (Model: MK7559) lỗi đầu đọc, đã qua can thiệp nơi khác không thành công

– 6/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cơ cho anh Trường – 01663865999. Ổ cứng Maxtor 40Gb

– 5/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho anh Tiện – 0985695816. Ổ cứng Toshiba 500Gb hỏng đầu đọc

– 5/12/2013 Phục hồi dữ liệu cho chị Linh – 0904331184. Ổ cứng Laptop Toshiba 160Gb (Model: MK1652) chết cơ

– 4/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Hạnh -0942989886. Ổ cứng laptop Samsung 160Gb (Model: HD161HI) chết cơ do kiến chui vào bên trong ổ cứng

– 3/12/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Duẩn – 0983067031. Ổ cứng Western 40Gb (Model:WD400BB) chết cơ

– 3/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Đông -0904080308. Ổ cứng Seagate 320Gb lỗi đầu đọc

– 2/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Hà – 0913544552. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Modle: MK5059) hỏng đầu đọc

– 2/12/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Quỹ 0936634618. Ổ cứng Laptop Hitachi 320Gb (Model: HTS5450320) hỏng đầu đầu đọc

– 1/12/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng 0913121981. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb mất định dạng

– 1/12/2013 Cứu dữ liệu cho anh Tuyền 01686222889. Ổ cứng Western 40Gb (Model: WD400BB) lỗi đầu đọc

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button