Thông tin về cứu dữ liệu ổ cứng trong tháng 5 năm 2013  được cập nhật liên tục. Khách hàng có thể tra cứu và liên hệ để copy dữ liệu.

[table] Ngày, Khách Hàng, Điện Thoại, Ổ cứng, Tình trạng lỗi, Phục hồi,

31/5 , Hà , 0987478484 , 7200.11_500 , , Ok
31/5 , Tuyết , 0976362499 , HD161HJ , , Ok
30/5 , Thắng , 0936551556 , MP0402 , , Ok
30/5 , Tuyết , 0983138116 , 7200.10 , , Ok
29/5 , Quân , 0902262627 , MHS2030 , , Ok
28/5 , Trường , 0983369687 , MK1252 , , Ok
28/5 , Đức , 0983052782 , HD253GJ , , Ok
28/5 , Hưng , 0979476796 , HD322GJ , , Ok
28/5 , Tuấn , 0912263336 , HD322HJ , , Ok
27/5 , Trần Minh HD , SP0845N , SP0845N , , Ok
27/5 , Cảnh , 0989292093 , Asus , , Ok
27/5 , Cường , 0936688688 , MK7559 , , Ok
25/5 , Thao , 0989956733 , MK3252 , , Ok
24/5 , Tuấn , 0945225981 , Seagate 640 , , Ok
23/5 , Hùng , 0986717524 , ST500LM012 , , Ok
22/5 , Tuấn , 0904616264 , WD20EARS , , Ok
22/5 , Bền Hạ Long , 0975401258 , HD082GJ , , Ok
22/5 , Phi Quảng Ninh , 0915444616 , HD154UI , , Ok
22/5 , Thiên Lộc HD , , HD321HJ , , Ok
22/5 , Hùng , 0904526568 , WD5000AAKX , , Ok
22/5 , Minh , 0904032839 , HD1600JJ , , Ok
22/5 , Long , 0934869986 , HD161GJ , , Ok
21/5 , Đoàn Cao Bằng , 0915828540 , Toshiba 640 , , Ok
21/5 , Việt Anh , 0902288444 , Hitachi 1T , , Ok
21/5 , My , 0947876966 , Furitsu 200 , , Ok
21/5 , Phong , 0904677262 , MP0402 , , Ok
21/5 , Tấn , 0979084799 , WD5000AADS , , Ok
20/5 , Văn Anh , 0989391668 , MHV 2040 , , Ok
20/5 , Chiến , 01634551700 , HD322GJ , , Ok
20/5 , Tôn , 0986982447 , HD252HJ , , Ok
20/5 , Vân , 0934235889 , WD1600AAJS , , Ok
19/5 , Bách , 0946674673 , HM161HI , , Ok
18/5 , Chị Oanh , 0919070811 , WD2500 , , Ok
18/5 , Dương , 0912007875 , HTS5416_80 , , Ok
18/5 , Thu , 0988044356 , HD082GJ , , Ok
17/5 , Thắng , 0989300475 , 7200.12_250 , , Ok
16/5 , Toàn , 0915616030 , HD082GJ , , Ok
16/5 , Siêu Việt HD , 932340050 , WD800AAJS , , Ok
15/5 , Trung , 0912554662 , WD3200BEKT , , Ok
15/5 , Tuấn Anh , 0988896936 , HTS5450_500A7 , , Ok
15/5 , Thành , 0989197198 , HD162GJ , , Ok
15/5 , Phương , 0942576785 , 5400.6_320 , , Ok
14/5 , Khánh , 0966639715 , HDS7210_500 , , Ok
14/5 , Tuấn , 0903257066 , HD253GJ , , Ok
13/5 , Đông , 0904080308 , WD5000BPVT , , Ok
13/5 , Hoa , 0982098490 , 7200.11_160 , , Ok
13/5 , Linh , 0943589889 , HD082GJ , , Ok
13/5 , Nghĩa , 0904235195 , MK3259 , , Ok
13/5 , Hùng , 0988903306 , HD080GJ , , Ok
13/5 , Dũng , 01689964345 , HD161HJ , , Ok
13/5 , Thanh , 0977791207 , HTS543_320 , , Ok
13/5 , Hùng , 0976944888 , HTS5450_250 , , Ok
12/5 , Hải , 0989930886 , HD161GJ , , Ok
11/5 , Dũng , 0 , HD403LJ , , Ok
10/5 , Nam , 0934699379 , HD321KJ , , Ok
10/5 , Hải , 01644724618 , MK1252 , , Ok
9/5 , Yến , 0973441288 , HD322HJ , , Ok
8/5 , Thăng , 0984831662 , WD5000BEVT , , Ok
8/5 , Trung , 0904109318 , WD2500 tàu , , Ok
8/5 , Vân , 0913398580 , WD800JD , , Ok
8/5 , Bảy , 0904499131 , HD163GJ , , Ok
8/5 , Hóa , 01698351369 , HD322GJ , , Ok
7/5 , Cúc , 0983148616 , Seagate1T , , Ok
7/5 , Phú , 0947119339 , Phú , , Ok
7/5 , Bình , 0982731816 , 7200.9_80 , , Ok
6/5 , Thắm , 0907031984 , WD400EB , , Ok
5/5 , Việt Anh , 0904920885 , WD3200BEVT , , Ok
5/5 , Phú , 0949919191 , WD5000BMVW , , Ok
4/5 , Trung , 0912478865 , 7200.12_250 , , Ok
4/5 , Thắng , 0983229757 , HD082GJ , , Ok
4/5 , Hùng , 0985699111 , HTS543_250 , , Ok
4/5 , Lan , 0912502525 , MK3265 , , Ok
3/5 , Trung , 0903427071 , HTS7210_100 , , Ok
3/5 , Dục , 0983688038 , WD1600BEKT , , Ok
2/5 , Cường , 0915888994 , WD5000BPKT , , Ok
1/5 , Giang , 0932723468 , HM-M320MBB , , Ok
1/5 , Hòa , 01258080886 , 5400.4_250 Ok
1/5 , Khanh , 0988069080 , HD321HJ Ok

[/table]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button