– 15/11/2018 khôi phục dữ liệu Server cho anh Toàn – O986966299. Server IBM sử dụng 6 ổ cứng 500GB model: ST9500530NS chuẩn Sata, được cấu hình Raid 0. Khách hàng cho biết đang sử dụng thì không truy cập được dữ liệu, mất cấu hình Raid. Sau khi công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam kiểm tra xác định được hỏng 1 ổ cứng. Toàn bộ dữ liệu Server Raid0 của anh Toàn được phục hồi thành công và bàn giao lại cho anh Toàn.

8653 Raid0

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button