– 30/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Bách – 0934611252. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD250HJ) Hỏng đầu đọc

– 30/9/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Quân – 0986814984. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) Cháy mạch, cháy cụm đầu đọc

– 30/9/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0978966227. Ổ cứng Laptop Samsung 320Gb (Model: HM321HI) lỗi cơ

– 28/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Tiến – 0917380222 Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065) hỏng đầu đọc

– 28/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Đức – 0988647333. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (MK3265) lỗi đầu đọc

– 27/9/2013 Khôi phục dữ liệu dữ liệu cho anh Hải – 01679929369. Ổ cứng Samsung 250G (Model: HD253GJ) lỗi cơ

– 27/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Mạnh – 0973360138. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb lỗi cơ

– 27/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0983691248. Ổ cứng laptop Toshiba 250G (Model: MK2555) đánh rơi hỏng đầu đọc.

– 26/9/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Lâm – 0986883444. Ổ cứng Laptop Western 640Gb (Model: WD6400BPVT) hỏng đầu đọc. Cty đã phục hồi dữ liệu sau 1 ngày.

– 26/9/2013 Phục hồi dữ liệu cho chị Hiền – 0912442626. Ổ cứng di động Western 2Tb lỗi đầu đọc mất toàn bộ dữ liệu trên ổ

– 26/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Đức Anh – 0974797487. Ổ cứng Seagate 320G lỗi cơ

– 25/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Nam – 0982258989. Ổ cứng di động 2.5″ Western 1Tb lỗi đầu đọc

– 25/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0982988922. Ổ cứng Western 320Gb (Trung Quốc) lỗi cơ

– 25/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Vương – 0914351833. Ổ cứng samsung 80Gb (Model:HD083GJ) chết cơ

– 24/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Triệu -0912475426. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model:HD161GJ) lỗi cơ kêu lạch cạch. Cty đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và trả cho anh sau 1 ngày

– 24/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Sơn – 0983842884. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb (Model: ST9500325AS) lỗi cơ. Cty đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và trả cho anh sau 1 ngày

– 24/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Trung -0983591157. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model:WD3200BEVT) lỗi đầu đọc. Công ty đã khôi phục toàn bộ dữ liệu và trả cho anh sau 1 ngày

– 23/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0902198385. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model:HD322GJ) Lỗi cơ kêu lạch cạch. Công ty đã cứu và trả dữ liệu sau 12h

– 23/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Hiền – 0966662404. Ổ cứng Laptop Furitsu 80Gb (Model: MHW2080BH) lỗi đầu đọc

– 23/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Sơn – 0972218532. Ổ cứng Seagate 160Gb lỗi đầu đọc

– 22/9/2013 Cứu dữ liệu cho chị Hương -0909340868. Ổ cứng Seagate 160G hỏng đầu đọc

– 21/9/2013 anh Bằng 0983333768 đã lấy lại được toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng laptop Western 160Gb lỗi cơ kêu lạch cạch.

– 21/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Dũng . Ổ cứng Samsung 320G lỗi cơ do kiến chui vào trong ổ cứng làm xước bề mặt đĩa.

– 21/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Thành 0928035798 ổ cứng Samsung 500G hỏng đầu đọc.

– 20/9/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Dương 0989729979 máy laptop Sony Vaio mất dữ liệu do khôi phục windows.

– 20/9/2013 khôi phục dữ liệu cho anh Quân – 0985914915. Ổ cứng laptop Toshiba 750Gb (Model:MK7559) lỗi cơ

– 19/9/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Hải 0974070984 ổ cứng di động Western Digital 2Tb bị lỗi đầu đọc

– 19/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Thành 0904595922 ổ cứng Samsung 80Gb bị lỗi đầu đọc

– 19/9/2013 Cứu dữ liệu cho Chị Hương 0909340868 ổ cứng Seagate 160G Máy Mac. Ổ cứng bị lỗi Firmware không detect

– 18/9/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Dậu – 0988528709. Ổ cứng di động Western Digital 1Tb lỗi đầu đọc

– 18/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 0904909023. Ổ cứng Western 250Gb (Trung Quốc) bị lỗi cơ kêu lạch cạch

– 17/9/2013 Cứu dữ liệu cho chị Linh – 0904705549. Ổ cứng Laptop Toshiba 250Gb đánh rơi lỗi cơ kêu lạch cạch

– 15/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Trung – 0983011980. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb lỗi cơ. Dữ liệu được phục hồi sau 24h

– 14/9/2013 Phục hồi dữ liệu cho anh Diệm – 0914789458. Ổ cứng Samsung 80G, Hỏng đầu đọc
– 14/9/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Đoàn – 01653153169. Ổ cứng Samsung 320G lỗi cơ do chui vào trong ổ cứng

– 13/9/2013 Khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0988757989. Ổ cứng Samsung 1TB bị Format, đã chạy phần mềm khôi phục dữ liệu nhưng không thành công.

– 13/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Anh Ngọc Anh – 0904966063. Ổ cứng Hitachi 250G laptop bị Hỏng đầu đọc, đã mang qua nơi khác khôi phục nhưng không thành công.

– 12/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Dư – 0906080289. Ổ cứng Seagate 500G hỏng đầu đọc

– 12/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Nam – 0948668998. Ổ cứng Samsung 250G lỗi đầu đọc

– 12/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Kỳ – 0976628340. Ổ cứng Laptop Toshiba 500G hỏng đầu đọc

– 11/9/2013 Cứu dữ liệu thành công cho anh Tuấn – 0982089825. Ổ cứng Laptop Toshiba 320G bị lỗi đầu đọc

– 9/9/2013 Cứu dữ liệu cho chị Thu – 0977838929. Ổ cứng Laptop Samsung 160G bị hỏng đầu đọc

– 8/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Bắc – 0915548667. Ổ cứng Samsung 160G hỏng cơ

– 7/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Hùng, 0904362686. Ổ di động Samsung 320G, Cháy đầu đọc. Đã đã qua nơi khách can thiệp không thành công

– 7/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Thông – 0947010973. Ổ cứng Samsung 160Gb hỏng cơ

– 6/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Huấn – 0912793434. Ổ cứng Laptop Toshiba 500G bị lỗi đầu đọc

– 6/9/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Toàn – 0979519686. Ổ cứng Western 80G bị Cháy board, cháy đầu đọc

– 5/9/2013 Cứu dữ liệu cho anh Đàm, 0982874968 Ổ cứng Laptop Seagate 160G bị lỗi đầu đọc

– 4/9/2013 Khôi phục dữ liệu cho chị Thủy – 0986739993. Ổ cứng di động Toshiba 500, Mất dữ liệu do virus

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button