Các khách hàng dưới đây chúng tôi đã khôi phục dữ liệu xong. Xin mời tới copy dữ liệu!

[table] Ngày, Khách Hàng, Điện Thoại, Ổ cứng, Tình trạng lỗi, Phục hồi
30/8, Anh Lâm, 0904787901, Seagate 320G, Lỗi đầu đọc, Đã xong
30/8, Bác Trí, 0982195387, Samsung 160G, Hỏng đầu đọc, Đã xong

30/8, Anh Bắc, 0912930550, Laptop Seagate 250G, Chết cơ, Đã xong
30/8, Anh Thiện, 01268551985, Samsung 250, Lỗi cơ, Đã xong

29/8, Chị Yến, 0987858212, Fujitsu 320G, Hỏng đầu đọc, Đã xong
29/8, Anh Nghị, 0977837289, Western 3Tb, Lỗi đầu đọc, Đã xong
29/8, Anh Nghị, 0977837289, Western 2Tb, Lỗi đầu đọc, Đã xong
28/8, Chị Vân, 0973205295, Seagate 40, Lỗi cơ, Đã xong
27/8, Anh Ngọc Anh, 0913572886, Ổ cứng di động Samsung 500G, Lỗi đầu đọc, Đã xong
27/8, Anh Chính, 0912226749, Laptop Toshiba 320G, Lỗi đầu đọc, Đã xong
27/8, Anh Hà, 0987682228, Samsung 80G, Hỏng đầu đọc, Đã xong
27/8, Anh Quyết, 0904530747, Western 500G, lỗi cơ, đã xong
26/8, Anh Đông, 0904080308, Laptop seagate 750Gb, Đánh rơi. Chết cơ, Đã xong
24/8, Anh Khánh, 0982968485, Samsung 500Gb, Ghost đè dữ liệu, Đã xong
22/8, Anh Cường, 0902293879, Samsung 160G, Lỗi đầu đọc, Đã xong
22/8, Anh Giáp, 0978282884, Laptop Toshiba 500G, Hỏng đầu đọc,Đã xong
22/8, Anh Trung, 01659039610, Samsung 500G, Hỏng mạch, Đã xong
21/8, Anh Thực, 0985889533, Laptop Hitachi 250G, Bad nặng, Đã xong
21/8, Anh Bình, 0989995435, Samsung 320G, Chết cơ, Đã xong
20/8, Anh Ngãi, 0936292728, Maxtor 40G, Bad nặng,Đã xong
20/8, AnhThái, 0942170377, Samsung 80G, Lỗi đầu đọc, Đã xong
19/8, Chị Hương, 0944479049, Laptop Toshiba 500G, Chết cơ,Đã xong
18/8, Anh Trung, 0973048061, Hitachi 320G, Bad nặng, Đã xong
18/8, Anh Quảng, 01669697915, Hitachi 160G, Ổ cứng lỗi, Đã xong
17/8, Anh Biên, 0985643655, Western 120Gb, Chết cơ, Đã xong
17/8, Anh Quân, 0915268038, Ổ di động Seagate 250, Hỏng đầu đọc, Đã xong
16/8, Anh Tín, 0989790061, Seagate 320, Lỗi đầu đọc, Đã xong
16/8, Anh Lân, 0936882601, Ổ di động Seagate 1Tb 2.5″, Hỏng đầu đọc, Đã xong
15/8, Anh Thịnh, 0962499991, Samsung 80Gb, Chết cơ, Đã xong
15/8, Anh Quý, 0989728899, Samsung 80Gb, Lỗi đầu đọc, Đã xong
14/8, Anh Nam, 0912089201, Ổ cứng MDT160, Lỗi cơ, Đã xong
14/8, Anh Linh, 0975221788, Samsung 80Gb, Hỏng cơ. Đĩa xước, Đã xong
14/8, Anh Hồng, 0987403915, HTS5450_320, Hỏng đầu đọc, Đã xong
14/8, Anh Hoàng,0902163988, Ổ cứng di động WD320Gb, Hỏng cơ, Đã xong
13/8, Anh Đông, 0936456929, Western 80Gb, Lỗi cơ, Đã xong
13/8, Anh Việt, 0966069889, Ổ cứng di động Samsung 500Gb, Hỏng đầu đọc, Đã xong
13/8, Chị Thảo, 0943494807, Laptop Hitachi 500Gb, Recover windows mất dữ liệu trên ổ C và D, Đã xong
12/8, Anh Quyết,01223527352, Seagate 80Gb, Mất dữ liệu, Đã xong
12/8, Koipinski, 01257678673, Laptop Western 320Gb, Hỏng đầu đọc, Đã xong
12/8, Anh Sinh, 0904747574, 7200.12_500, Mất dữ liệu, Đã xong
12/8, Anh Bắc, 0988667651, Laptop Western 250Gb, Lỗi đầu đọc, Đã xong
12/8, Anh Đăng, 0945199388, Latop Western 320Gb, Hỏng mạch. Đã qua sửa chữa, Đã xong
10/8, Anh Hiệp, 0975515143, Laptop Western 320Gb, Lỗi cơ, Đã xong
10/8, Anh Lập, 0995555318, Ổ di động WD2Tb, Lỗi đầu đọc, Đã xong
10/8, Anh Hòa, 0949526518, Ổ di động samsung 500Gb, Lỗi cơ, Đã xong
10/8, Anh Nghị, 0912039869, Samsung 160Gb, Hỏng đầu đọc, Đã xong
9/8, Anh Đức, 01269244699, Box Adata 500Gb, Bad sector, Đã xong
9/8, Anh Việt, 0904815836, Ổ di động Hitachi 500Gb, Lỗi đầu đọc, Đã xong
8/8, Chị Trang, 0947516161, Laptop Western 250Gb, Lỗi cơ, Đã xong
8/8, Anh Cường, 0913282688, Samsung 250Gb, Hỏng đầu đọc, Đã xong
7/8, Anh Dũng, 0983252567, Ổ di động WD2Tb, Lỗi đầu đọc, Đã xong
7/8, Anh Thanh, 0975215858, Laptop Toshiba 320Gb, Hỏng đầu đọc, Đã xong
7/8, Anh Thắng, 0916521812, Seagate 40Gb, Lỗi cơ, Đã xong
6/8, Chị Thảo, 0904090139, Toshiba 320Gb, Hỏng đầu đọc, Đã xong
5/8, Anh Hoàng, 0974910557, Seagate 40Gb, Lỗi cơ, Đã xong
5/8, Anh Tuyển, 0912011005, Laptop Hitachi 750Gb, Hỏng đầu đọc, Đã xong
5/8, Anh Bảo, 0989285547, Samsung 80Gb, Chết cơ, Đã xong
5/8, Anh Thắng, 0916521812, Seagate40, Lỗi cơ, Đã xong
5/8, Chú Vinh, 0906280584, Hitachi 1TB, Hỏng đầu đọc, Đã xong
4/8, Anh Biên, 0944391111, Samsung 40Gb, Lỗi cơ, Đã xong
3/8, Anh Tiên, 0976650369, Hitachi 1Tb, Ghost mất dữ liệu, Đã xong
2/8, Anh Tùng, 01698409420, Samsung 320Gb, Lỗi đầu đọc, Đã xong
2/8, Anh Định, 0979305056, Seagate 160, Hệ thống backup đè dữ liệu, Đã xong
2/8, Anh Minh, 0943419963, Seagate160, Mất dữ liệu, Đã xong
1/8, Anh Cường, 0987089226, Seagte 40Gb, Format. chạy phần mềm ko được, Đã xong
1/8, Anh Vỹ, 0949235236, Samsung 80Gb, Lỗi cơ, Đã xong
[/table]

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button